Професионален електротехник. Електротехникът е служител ( технически експерт ), който се грижи за конструирането и монтажът на най-разнообразни електрически системи и съоръжения в жилищни, търговски и стопански обекти. Ел техникът също е отговорен и за последващата настройка за правилна експлоатация и функционалност на електрическите системи и инсталажии. Функционирането на електрозахранването на сгради и конструкции, качеството на работа на промишленото електрическо оборудване пряко зависи от професионалните качества на такъв тип специалист.

Главните задачи, които изпълнява един електротехник са:

– Изграждане на комплексни електроинсталации в домове, къщи, офиси, магазини и бизнес сгради
– Ремонт и подмяна на съществуващи електроинсталации, подмяна на елементите й или разширяването й;
– Ремонти, монтаж и подмяна на електрически табла;
– Изграждане на вътрешни комуникационни мрежи за Enthernet достъп, LAN окабеляване, монтаж на розетки, настройки на суичове и рутери. Монтаж на сървърни шкафове и др.;
– Смяна и монтажи на ключове, контакти, предпазители, токоизправители, осветителни тела, LED осветление и др. изделия;
– Монтиране на захранващи кабели на електроуреди;

– Външно окабеляване.

– ремонт на съществуваща електроинсталация.
– изграждане на нова електроинсталация.
– подмяна на стари ел. табла.-
– изчисляване и подмяна на АП в съответствие със захранваните консуматори.
– монтаж/подмяна на осветителни тела (луни, LED ленти, полилей, аплици, плафони и др.).
– монтаж/подмяна на ключове и контакти.
– свързване на печки/котлони.
– свързване на бойлери.
– свързване на вентилатори.

Всяка професия си има своите специфики и особености, в зависимост от конкретната сфера. Повечето от нас са наясно, че в един момент от живота ни ще потърсим помощ или професионална услуги от електротехник в Пловдив, било заради строителен ремонт, техническа неизправност или просто защото е дoшъл моментът да направим подмяна на старото си ел. табло. В следващите редове ще опишем професията на един ел техник и ще се опитаме да опишем най-обстойно с какво най-често се занимава един професионален електротехник и кои са основните му дейности и отговорности, както и какви са основните му специфики на работа, защото това е доста търсена професия и същевременно изключително отговорна професия.

В наши дни почти навсякъде сме заобиколени от електрозахранващи и електроснябдяващи системи и мрежи, които се грижат за функционирането на голям брой устройства, захранвани от мрежата. Това е глваната причина професията електротехник да е толкова широко търсена в наши дни. Един електротехник трябва да притежава набор от професионални качества и аналитични умения, които са необходими за успешното практикуване на тази професия специфична професия. Той трябва да е сръчен, грамотен, адекватен, и не на последно място трябва да притежава логическо мислене, което е от изключително значение в тази професия. Това са основните качества, които са задължителни за един добър електротехник, за да могат неговите клиенти да бъдат в сигурни ръце, да живеят или работят в една безопасна среда. Електротехникът трябва да обича своята професия си, за да може да бъде максимално прецизен и ефективен.

На практика електротехникът е техническо лице, което извършва голям диапазон от електроуслуги и изграждане на електрически мрежи, електроремонти и др. специфични дейности в сферата на електротехниката. Този тип служител може да се занимава с монтаж на кабелни и въздушни линии, монтаж на електрически инсталации, електро и мрежово окабеляване, настройка и поддръжка на електрическо оборудване и осветителни тела, както и ремонт на дефектни участъци от електропреносната мрежа. Неговата главна задача е да осигури правилното функциониране на електроподаването във всякакъв тип инсталации, като той трябва да притежава нужните технически познания и умения в тази специфична материя. Електротехникът трябва умело да си служи с техническа апаратура и измервателни уреде, което е предпоставка за успешното справяне в най-различни електрически ситуации като повреди, аварии, електроремонти, електроизграждане и т.н. Той трябва да е технически способен да извършва широк набор от ел. услуги като в това число влизат всички видове монтажи, ремонти, поддръжка и други. Всеки възникнал случай има своите особености и техникът трябва да се справи с всяка една ситуация адекватно и да реагира правилно на всяка възникнала ситуация, така че да се справи по най-добрия начин.

 

В зависимост от възложените задачи и функционалните отговорности, възложени на електротехника, работата му в конкретен случай е или постоянна, когато се налага отстраняване на грешки в електрическо оборудване, или временна, ако електротехникът се задължава само да пусне даденото съоръжение или мрежа в експлоатация. Доста често се случва да се прибягва до услугите на електротехници, които да извършат определен ремонт в случай на повреда или неправилно асемблиране на оборудването.

Електротехникът е висококвалифициран специалист, който отговаря за инсталирането на междинни силови или слаботокови системи, които доставят електричество до крайния потребител. Това включва монтаж на електродвигатели, трансформатори, електропроводи, разпределителни табла и много други. Електрическите монтажници работят както по вторични вериги, така и със слаботокови системи, осветителни мрежи, разпределително оборудване и разпределителни устройства.

Ремонти и монтажи на електрически и разпределителни табла. Нашите Електротехници ще ви помогнат да решите всеки един електро проблем, възникнал поради аварийна ситуация или сте решили, че е време да подмените стар електрически контакт или ел. ключ. На нас може да разчитате за всички видове електроуслуги. Предлагаме услуги, които ще решат всички ваши електрически проблеми. Извършваме широк спектър от електроуслуги – от дребни електроремонти и отстраняване на леки неизправности, прекъснати кабели, смяна на кабели, поправка на разпределителни кутии, притягане на слаби връзки, ремонт на електрически табла, смяна на контакти, ел. ключове и осветителни тела, демонтаж. монтаж на бойлери и електроуреди за вграждане до проектиране и изграждане на сложни електроинсталации.

– Ремонт и монтаж на ел ключове, ел контакти и осветителни тела

– Отстраняване на повреди в ел. таблото

– Откриване и остраняване на Електро аварии и неизправности

– Локализиране и отстраняване на късо съединение в дома

– Подмяна на автоматични предпазители и ДТЗ

– Смяна и ремонт на апартаментни, електрически табла

– Монтаж и ремонт на захранващи кабели на електроуреди

– При монтаж на електрически уреди от нас ще ви важи гаранцията!

– Подмяна на електрически бойлери

– Монтаж на абсорбатори

– Ремонт и подмяна на електрически инсталации

– Монтаж на мълниезащитни инсталации и заземителна защита

– Монтаж и ремонт на ел. табла

– Монтаж и ремонт на уреди за вграждане

– Монтиране на захранващ кабел на готварска печка

– Аварийно пускане на захранването

– Ремонт на бойлери Пловдив

– Смяна на ключове и контакти

– Аварийни електро услуги Пловдив

Ремонт на електроинсталации

– Ремонт и монтаж на скрито осветление, лунички

– Смяна на ел. табло Пловдив

– Ремонт на електрическо табло

– Смяна на дефектно токова защита

– Инсталиране на бойлер, пералня, миялна и друга бяла техника

– Свързване на готварски печки, керамични котлони, фурни, бойлери и друри ел уреди

– Монтаж на прожектори, сензори за движение

– Монтаж на ел табло и автоматични предпазители в Пловдив