Подмяна на стара ел инсталация с нова. Ремонт и подмяна на електрически инсталации, подмяна на ел табла, полагане на ново окабеляване

Извършваме висококачествени електроуслуги – смяна и ремонт на съшествуващи, амортизирани ел инсталации на стари къщи, апартаменти и друг вид сгради, подмяна на ел табла, подмяна на разпределителни електро табла. Това са задачи, които могат да бъдят изпълнени от профeсионални и опитни електротехници.

Електрическата инсталация е една от основните структотоопределящи инсталации във всяка съвременна сграда. Електрическата инсталация служи за пренос на енергия. Ел инсталацията трябва да е преди всичко безопасна и отлично функционираща. Нашата организацията от квалифицирани електротехници прави възможно осигуряването на едни добре функциониращи и професионално изградени електически системи за Вашият дом или бизнес.

Ние извършваме електротехнически ремонти, профилактика и подмяна на електрически инсталации (в домашни и корпоративна среда, монофазно или трифазно електричество), извършваме монтаж апартаментни и разпределителни табла от всякакъв тип. На нас може да разчитате, когато имате нужда от външно и вътрешно електроокабеляване, монтаж на най-разнообразни ел контакти, ел ключове и осветление. Извършваме демонтаж и монтаж на бойлери, перални и съдомиялни машини.

Нашите електроуслуги:

Подмяна и замяна на стари двупроводни ел инсталации с три-проводни електроинсталации със заземителна защита;

Изграждане на монофазни и трифазни електроинсталации за бита и бизнеса;

Подмяна, ремонт и асемблиране на електрически, апартаментни табла, както и вътрешни и външни разпределителни табла;

Монтаж на най-различни по вид ел, контакти, ел. ключове, осветителни тела, LED ленти и конторлери, външно парково и градиснко осветление, подмяна на захранващи кабели на електроуреди;

Къртачни услуги, когато се налага издълбаването на отвори и канали при подмяна на ел. инсталации или свързване на допълнителни контакти, ключове и осветителни тела;

Полагане и монтаж на електроокабеляване - вътрешна и външни кабелни линии;

Демонтаж / Монтаж на електроуреди ( боийлери, перални, съдомиялни, вентилатори за баня, електрически огледала и мн. др. )

Кога се налага подмяна на старата ел инсталация?

Подмяна на електрически инсталации се правят, когато Ви предстои основен ремонт на дома или офиса, в новозакупени жилища със стари и амортизирани ел инсталации. Подмяна на ел инсталация се налага в лучай на промяна на начина на ползване на имота, промяна на архитерктурата на имота или при сериозни повреди и аварии по електропреностната мрежа. При подмяна на ел инсталация се извършва смяна на електрическите кабели, смяна на ел таблото и смяна на електрическите контакти и ключове. Подменят се всички електрически връзки и части, а също и може да се наложи допълнително доразширяване ( свързване на допълнителни ел контакти, ключове, осветление и т.н.).

В други случаи двупроводни ел инсталации също е добре да се подменят дори и тяхното състояние и функционалност да е добро. Това се прави с цел тя да бъде заменена с електроинсталация по новите стандарти, което ще рече тя да стане от двупроводна на  три-проводна ( фаза, нула и земя ), което от своя страна ще я направи по-малко рискова и по-безопасна.

Ако в определен момент, вие сте решили да предприемете таква стъпа, било то, заради стартиран основен строителен ремонт, или пък защото ел. инсталацията е укаяно състояние то нашите ел услуги ще Ви помогнат. При нужда от такава услуга, задължително се обърнете към квалифицирани специалисти, защото подмяната или изграждането на електроинсталации не е никак leka работа. Ако заложите на нашите електроуслуги това със сигурност ще ви гарантира високо качество на изпълнение на свършената работа, което от своя страна е гаранция за безопасност във Вашият дом или на работното място.

Подмяна на ел инсталация?

Подмяна на ел инсталация се извършва при заменяне на старата ел инсталация с нова ( подмяна на старите проводници, подмяна на старото ел табло, подмяна на старите конзоли за разпределителни връзки, контакти или ключове), без да се променят мощности, сеченията на проводниците и местоположение на контакти, кабелни трасета и токови кръгове. Такава подмяна на ел инсталация се извършва при наличие на гофрирани тръби. Възможно е да се извърши и при замазани и вградени кабели, но чрез рязане и къртене на канали в замазката, тухлата или бетона на помещенията. При подмяна на ел инсталацията и промяна на броя на токовите кръгове, сечението на кабелите, както и местоположението на захранващите линии и контактите вече се касае не само за подмяна, а за новоизграждане на ел инсталация, чрез промяната на цялата логика и цикъл на работа на електроинсталацията.

В такива случаи е най-добре да се изготви нов проект от техници с опит знания, защото както физическият труд при изграждане и опитът в самото проектиране на ел инсталации е от съществено значение за ефективната  реализация на проекта. Нашият екип извършва всички видове услуги и процеси по проектиране и изграждане както на домашни, така и на сложни корпоративни електроинсталации. При наемането ни за Ваш проект след самият оглед и преценка за ествеството на работа Вие ще получите и ценова отстъпка от услуги ни.

Видове проводници за изграждане на ел инсталация

Електрическата инсталация е съставена от различни по вид и големина кабели в зависимост от нуждите за тяхното използване: проводници и кабели СВТ, ПВ, ПВМ и други. Стандартните сечения на кабелите, които се използват при изграждане и подмяна на ел инсталация за битови нужди са 1,00 мм2, 1,5 мм2, 1,5 мм2. За токовите кръгове на осветлението се използват най-често проводници със сечение 1,5 мм2, а за ел. контактите и силовите електроуреди като бойлер, климатик, готварски печки, котлони и друге се използват проводници със сечение 2,5 мм2 и 4.00 мм2. Захранващата линия от електромерното табло до апартаментното табло е от 6,00 мм2 или 10,00 мм2 в зависимост от предвидената мощност на партидата. В други случаи е възможно и 12,00мм или над 12,00мм, но това са отделни специфични случаи.

 

Свързване на електрическо табло

Електрическото табло (апартаментно или разпределително) е предназначено да предпазва и разделя електроинсталацията на отделни токови кръгове. Електрическото табло е главният разпределител и на всеки токов кръг, като отдава електроенергия. Електрическото табло предпазва от претоварване електрическите уреди, като предотвратяване възникването на къси електрически съединения и неизправности в електро мрежата. Сигурността на хората използващи дадена ел инсталация или уред е от първостепенно значение. Това е причнината напоследък да се въвеждат все повече изисквания към безопасността на електрическите съоръжения, като за целта вече ел инсталациите се изграждат на трижилен принцип (3 проводника). В таблото се монтират специални устройства наречени ДТЗ (дефектнотокова защита). Електрическото табло има много разновидности и различни варианти. Изграждат се разпределителни електрически табла, измервателни електрически табла, електрически табла за управление, етажни електрически табла, силови електрически табла, контролни ел табла, апартаментни ел табла и още много други видове ел табла.

В електрическото табло е поместена, монтирана и свързана ел.апаратурата и автоматиката, които захрабват и управляват цялата електрическа мрежа. При апартаментното ел табло се монтират и свързват електрически автоматични предпазители от съответният клас на действие и мощност, дефектно токови защити с определен ток на действие, релета, контактори и евентуално модулен електромер. Електрическото апартаментно табло се състои от кутия (за вграждане или външен монтаж), шина за закрепяне нd предпазителите (DIN шина), нулева шина, заземителна шина и крепежни елементи. По ел схема за свързване се добавят необходимите предпазители и друга апаратура, без да се променят стойностите и параметрите от предвидените по проект. Както споменахме едно ел. табло отговаря за автоматизацията на цялата мрежа, като не е изключено в по-големи многоетажни сгради да бъдат монтирани и свързани няколко на брой електрически и разпределителни табла. Например в многоетажна семейна къща за входна точка се монтира едно разпределително табло, което играе ролята на входна точка и разпределител на захранването на цялата сграда.

Електрическото табло се свързва по определена, предварително изготвена схема (електрическа схема на свързване), която не бива да се изменя. Въпреки всичко, много често попадаме на променени схеми, използвани различни от показаните мощности, хлабави връзки, неточни предпазители и още куп неправилни неща при свързване на ел табло. Запомнете ел табло -свързване само и единствено от специалист, т.е електротехник с нужната степен на електро безопасност и нужното образование и стаж. Не свързвайте сами своето ел табло, ако не сте специалист в областта и нямате необходимото техническо образувание и защитена степен на безопасност. При свързване на ел таблото се допускат едни и същи грешки. Първата грешка е липсата на ел.схема на таблото. Електрическата схема трябва да е винаги на капака на таблото или някъде до таблото. Друга основна грешка е прехвърлянето на електричеството към предпазителите – ползват се ръчно изработени мостове, а не фабрична медна шина, предвидена за целта. При стягане на шината към предпазителите не се стяга достатъчно и не се повтаря пристягането. Шината се изработва от мед и е необходимо повторно притягане.

Доста често се наблюдава и обръщане на посоката на тока през предпазителите (трябва да се спазва посоката – клема1 и клема 2), без да е съобразена с ел схема и обозначенията на производителя. И не на последно място заземителният проводник не се свързва или поне не се свързва, там където му е мястото. За грешки при свързване на ел табла с ДТЗ няма да говорим, понеже от 10 табла, едва 2-3 работят правилно. На графиката виждате примерна схема за свързване на ел табло.

Ние предлагаме доставката на ел табла след предварителен оглед. Извършваме подмяна на апартаментно ел. табло, монтаж на ел табло/табла за многофамилни сгради, монтаж на ел, табла с автоматични предпазители, доставка и монтаж на електромери и други услуги от професионалните ни електротехници.

Цени за монтаж на елементите по таблото и самата кутия на апартаментното или разпределителното табло варира от 120лв-500лв в зависимост от вида и предназначението на таблото. Най-често цената на монтаж на ел. табло (апартаментно) е около 120-180лв. Нашите електротехници изсършват подмяна и монтаж на ел табла, подмяна на старо ел. табло, подмяна на апартаментно ел. табло, ремонт на стълбищно осветление, монтаж на външни електрически табла, външно окабеляване и др. електроуслуги. Разполагаме нужната техника и апаратура за всякакъв тип електроремонти. Извършваме монтаж на домакински електроуредикато аспиратори, бойлери, печки, фурни, котлони, перални машини, вентилатори за баня, конвектори и др. Извършваме и подмяна на захранващи кабели на електроуреди.

 

Предлагаме всички видове електроуслуги, които включват:

 

Z

Проектиране на електроинсталации в домашна и индустриална среда.

 • Проектиране на електроинсталации, без значение дали ние ще реализираме проекта. Процеса по проектиране осъществяваме посредством писмени и устни консултации с нашите клиенти, относно спецификите на проекта, нужните материали, подробни схеми, консултации на място. Проектирането на големи инсталации най-вече в хотели и индустриални помещения е сложен и отнемащ време процес, свързан с редица изчисления, за да бъде въпросната електроинсталациия правилно изградена, което ще я направи функционална и най-вече безопасна;
 • Проектиране на цялостното окабеляване на ел. инсталацията.
Z

Изграждане, подмяна и ремонт на електроинсталации

 • Изграждане на ефективни и висококачествени електроинсталации, съобразени с всички изисквания за безопасност и стандарти. Извършваме направата и ремонта на изключително добре работещи инсталации, които правим по индивидуални предпочитания на нашите клиенти. За да бъдем максимално полезни консултираме нашите клиенти по проекта, като му даваме насоки и предложения, свързани с влагането на подходящите материали и начинът на реализация на самия монтаж;
 • Ремонт на стари и нови монофазни и трифазни ел. инсталации;
 • Подмяна на стари двупроводни ел инсталации и замяната им с трифазни инсталации (по новите стандарти, изисква се монтаж и на заземителни шини);
 • Вътрешно и външно електроокабеляване и монтаж на инфраструктурата от проводни елементи.
Z

Монтаж, ремонт и подмяна на всякакъв тип вътрешни и външни ел. табла

 • Електротаблото е незаменима част и главен струтрурен елемент от всяка ел инсталация. Ел таблото играе ролята на разпределител подател на електроенергия във всяка точка на електро мрежата. Чрез ел таблото се осъществява логиката на разпределение и правилна работа на всяка точка от ел инсталацията. Влагането на правилните ел. елементи в ел таблото е най-важната задача на всеки електротехник, като в допълнение на това ще прибавим, че за направата и обзавеждането на едно главно разпределително ел табло се изискват особени знанич по електротехника, които не всеки притежава. Нашите електротехници имат нужните умения и практика, с чиято помощ ще Ви бъдем изключително полезни за всеки един Ваш проект.
Z

Монтаж и подмяна на ел ключове, ел контакти, бойлерни табла, Led контролери, сензори за движение, сензорни ключове стълбищни автомати и др.

 • Извършваме най-разнообразни ремонти и монтажи на всички елементи от ел мрежата. Използваме специална апаратура и инструменти за различните видове монтажни дейности. Монтажът или подмяната на ел контакти и ел ключове не е сложна работа, но изисква поне малко практика. Ако не сте наясно в своите умения в никакъв случай не поемайте инициативата да извършвате сами какъвто и да е било тип електромонтаж, а потърсете помощ и услугите на опитни електротехници, които с лекота и бързи действия ще направят реализацията на всеки един Ваш електро проект;
 • Монтаж на двойни и повече на брой ел ключове;
 • Монтаж на контакти за трифазен ток;
 • Монтаж, свързване и окабеляване за девиаторни ключове;
 • Монтаж на всички видове съвременни осветителни тела за дома, офиса или търговски обекти;
 • Монтаж на LED ленти и трафове за скрито осветление в дома офиса и др. Монтаж на луни и скритоосветление в гипсокартонови конструкции.
Z

Монтаж на бойлери, готварски печки микровълнови печки, конвектори за отопление и много други.

 • Всяко домакинство има нужда от подмяна на някой електроуред от време на време. На нас може да разчитате да демонтираме старият Ви бойлер и да монтираме новият на неговот място. На нас може да разчитате да направим подмяна на изгорял захранващ кабел на накой електроуред. На нас може да разчитате монтаж на всякакви уреди за вграждане, уреди като перални, съдомиялни и друг вид домакински електроуреди;
 • Свързване на домакински електро уреди за вграждане към ел мрежата: Микровълнови фурни, съдомиални машини, перални, сушилни, аспиратори и т.н.

При нужда от майстори за най-разнообразни строително-ремонтни услуги, изпълнени по професионален и компетентен начин?

Комплексни решения за строителни ремонти. Планирали сте дълго време очакван ремонт на Вашият дом или търговски обект и имате нужда от комплексни ремонтни услуги, които да бъдат изпълнени по Ваш стил и индивидуален проект с проектирани дизайнерски решения и търсите намесата на фирми и майстори, които да извършат всички видове ремонтни и монтажни услуги – демонтаж на старите мебели, къртачни услуги за ВиК и Ел инсталациите, основен ремонт на Вашата баня, демонтаж на стари дограми и врати, зидарии и направата на конструкции от гипсокартон (таван и стени), желаете да усвоите тераси и балкони, желаете да намерите добри майстори за лепене на плочки и облицовки, желаете намесата на компетентни електротехници и водопроводчици, решили сте, че е настъпил момент за монтаж на външна топлоизолация, искате да имате перфектно шпакловани стени, искате да изградите кухня по поръчка? Всички тези услуги се предлагат на едно място! 

Строителни ремонти на най-високо ниво – перфектно изпълнение, нормални цени, отстъпки от сумите за ремонтните услуги. За повече информация посетете:

HomeRepair.bg

Вътрешни и външни ремонти и подобрения на жилища. Строителни и довършителни ремонт за гр. Пловдив и областта. Предлагаме високоакчествени ремонти на ниски цени. Извършваме висички видове довършителни ремонт и монтажни услуги.

RemontniUslugi.bg

Ремонтни услуги за област Пловдив.
Основен ремонт на апартаменти и бизнес сгради. Довършително-строителни ремонти. Ремонт и поддръжка на Електроинсталации, Ремонт и изграждане на ВиК инсталации, Монтаж на топлоизолация, Полагане на Фаянс, теракот, гранитогрес, мрамор, технически камък, Основен ремонт на баня и монтажи на душ кабини, Мазилки, шпакловки, боядисване. Довършителни ремонти.

OsnovenRemont.bg

Предлагаме всички видове вътрешни и външни ремонтни услуги след приключване на грубия строеж до нанасянето в жилището или биснес сградата. Извършваме всички видове довършително-крайни ремонти (шпакловане, боядисване, електро и т.н.). Имаме солиден, практически опит от над 20 години и богато портфолио със завършени проекти – от малки апартаментни ремонти, до комплексни ремонти на семейни хотели и корпоративни сгради, магазини и заведения.

HomeRepair.bg, RemontniUslugi.bg, Osnovenremont.bg предлагат:

 • Къртачни услуги Пловдив. Къртене, чистене и извозване на отпадъчния материал ( тухли, бетон, гипсокартон, плочки, мазилки ). Демонтаж на стара санитария, стари врати и прозорци. Къртене на отвори за врати и прозорци. Къртене на стара кухня
 • Демонтаж и монтаж на мебели и кухненска мебелировка.
 • Усвояване на тераси и балкони. Зидане на балкони, врати и прозорци.
 • Полагане на подови изравняващи замазки.
 • Полагане на подови настилки и стенни облицовки. Лепене на плочки от гранит, фаянс, мрамор, ламинат и др.
 • Ремонт на баня, монтаж на мивки и смесители, душ системи, структури за вграждане, изработка на окачен таван с лунички в баня, монтаж на душ кабини, ВиК и др. ремонтни услуги за банята.
 • Електроуслуги за дома и бизнеса, Изграждане на електроинсталации, Монтаж на ел. табла, контакти, ключове, осветителни тела, резервно захранване,
  токоизправители и LED осветление;
 • ВиК услуги по домовете, ремонт на вик инсталации за бизнеса. Къртене на канали и отвори за нова ВиК инсталация, ремонт и профилактика на съществуваща ВиК
 • Сухо строителство. Изработка и монтаж на окачени и растерни тавани, гипсокартонови контрукции със скрито осветление, лунички, LED ленти, LED контролери.
 • Поставяме външна топлоизолация – със собствено скеле и от алпинисти.
  Извършваме лепене на външна, фасадна топлоизолация с плочи от стиропор, минерални, неопор или фибрам на всякакъв вид сгради. Изграждаме вътрешна топлоизолация в апартаменти, къщи, сглобяеми къщи, офис и бизнес сгради, медицински заведения и административни сгради. За вътрешна топлоизолация сглобяваме изключително здрава конструкция от пред стенни обшивки с гипсокартон.
 • Проектиране, изработка и монтаж на кухня по поръчка.
 • Довършителни ремонти – мазилки, шпакловки, боядисване, LED осветление, монтаж на бойлери и електроуреди, монтаж на огледала, монтаж на мебели и др.

Подмяна и монтаж на електрически и разпределителни табла

Електротехници за гр. Пловдив и област Пловдив. Ремонт, профилактика и подмяна на електрически (домашни) ел табла, монтаж и подмяна на корпоративни разпределителни тела (монофазен) или (трифазен) ток. Извършваме всички видове ел. услуги на територията на гр. Пловдив и областта!

Монтаж на ел. табло Пловдив. Подмяна и монтаж на електрически и разпределителни табла Пловдив.

Търсите надеждно и комплексно решение на досадните електротехнически проблеми – Ние ще Ви помогнем, нашите услуги включват широк спектър от електроуслуги

Предлагаме всички видове електроуслуги, извършваме цялостни и комплесни електроремонти, монтаж и подмяна на електрически и разпределителни табла, ел. контакти, ел. ключове, осветителни тела, ремонт и подмяна на силови кабели на електроуреди, монтаж на бойлери, монтаж на уреди за вграждане и мн. други електроуслуги.

Проектиране, ремонт, подмяна и изграждане на електроинсталации

Проектирането и изграждането на електроинсталации не е лесна задача, като за целта е нужно да се потърсят услугите на екип от добри и опитни електротехници, които да извършат ремонта висококачествено. Нашите електротехници разполагат с експертни познания по електротехника и възлагайки този вид ремонти може да сте сигурни, че Ние ще изпълним поставените задачи в срок и с нужното оборудване. Независимо дали става въпрос за подмяна или новоизграждане на електроинсталация Ние ще изпълним проекта перфектно, за да може Вие да получите най-добрия вариант на изпълнение. 

Как работим?

След като сме изкоментирали всичко и сме направили прецизен оглед изготвяме оферта и правим детайлен списък на нужните материали, които да бъдат вложени в проекта. Всеки елемент от ел. мрежата трябва да бъде внимателно подбран, за да може Вашата електроинсталация да бъде изпълнена правилно, което ще е гаранция за дълга и безпроблемна работа. Много е важно преди започване на ремонта всеки клиент да е наясно къде ще бъдат позиционирани всички ел контакти, ключове, осветителни тела, ел. уредите и др. елементи, за да може нашите електротехници да са наясно как да бъде проектирана и изградена електромрежата.

Как протича ремонтът?

В зависимост от естеството на проекта се прави внимателна преценка за начинът на полагането на кабелните линии. Ако обекта е ново строителство и електроинсталацията се гради върху тухла се правят леки прорези в основата (тухли, бетон), където ще бъдат положени плоски кабели или с гофрирани тръби (силови кабели). Предвиждат се всички конзолни кутии, където ще бъдат кабелните връзки. Конзолните кутии се вкопават в стените с помощта на перфоратор и накрайник ф-8.5 или по-голям (за кръгли конзоли), или се правят отвори според формата на кутията (правоъгълна форма). В случай, че извършваме подмяна на стара електроинсталация отстраняваме където е възможно старите проводници и правим по-дълбоки прорези в стените и/или тавана с помощта на фреза за канали, перфоратор и къртач. На мястото на старите конзолни кутии монтираме новите. Трябва да отбележим и монтажът на ел. таблото – има 2 вида монтажи на ел. табла (външен монтаж или вграждане, вкопаване). След като сме монтирали таблото, кабелните линии, конзолните кутии за разпределителните връзки, контактите и ключовете се извършват и довършителните монтажи – ел. ключове, контакти, осветителни тела. Този процес настъпва едва тогава, когато всичко е завършено (мазилки, шпаклоки, боядисване). Разбира се всеки ремонт е различен и има своята специфика, но в най-общи линии всяко изграждане или подмяна на електроинсталация протича в този порядък. Важно е да уточним, че всеки елемент от ел. мрежата (напр. проводниците, авт. предпазители, дефектнотоковата защита и т.н.) трябва да бъде така подбран, че да отговаря на своето приложение в цялата система. Например не е прието за токовите кръгове на контактите да се използват проводници със сечение по-малко от 2,5мм. Това е само малък пример, и е много важно електротехниците, които извършват ремонтът да са наясно какво правят. Разчитайки на нашите услуги може да сте сигурни, че сте се доверили на професионални електротехници с богат опит, които ще извършат Вашият ремонт по най-правилния и прецизен начин.

Нашите услуги включват пълен набор от електроуслуги. На нас може да разчитате за:

 

 • Проектиране, ремонт и поддръжка на електроинсталации, без значение дали ние ще реализираме проекта. Процеса по проектиране осъществяваме посредством писмени и устни консултации с нашите клиенти, относно спецификите на проекта, нужните материали, подробни схеми, консултации на място. Проектирането на големи инсталации най-вече в хотели и индустриални помещения е сложен и отнемащ време процес, свързан с редица изчисления, за да бъде въпросната електроинсталациия правилно изградена, което ще я направи функционална и най-вече безопасна;
 • Закупуване и достака на материалите. Предлагаме и този вариант на услуги, който ще Ви спести много главоболия по лутане в магазините за електроматериали. Това е много подходящо в случаи, че сте наели подходящи електротехници за вашият проект, но поради някакви причини и те са затруднени или обезпрепятствани по отношение на закупуване и доставка на материлите;
 • Реализация на задачата. Ако говорим за дребни електроремонти като смяна на ел. контакти, ел. ключове или лампа например всеки запознат с материята мъж или женаще се справи със задачата, но ако говорим за по-сложен ремонт или изграждане на ел. инсталация на многофамилна кооперация, инсталация с трифазен ток за хотел, заведение или предприятие това няма как да стане и е много опасно без да притежавате нужните знания и опит. Нашият екип предлага само качествени и професионални електроуслуги, както за малки проекти и електроремонти, така и за корпоративни сгради със сложни електро мрежи;
 • Строителни-ремонтни дейности при изграждане на ел. инсталации и окабеляване. Както подчертахме – нашият екип е съставен от всякакъв тип майстори за строителни ремонти. При изграждането или подмяната на електроинсталации във всички случаи се налагат и определени строителни ремонтни дейности като къртене, дупчене с перфоратори, рязане на канали за отвори за кабелни трасети, монтажни дейности с най-разнообразна апаратура, довършителни работи в последния етап, както и тестване на системата за бъгове и къси съединения. Това налага употребата на определени подходи, с които само професионалисти в бранша са запознати.
 • Извършваме и дребни електроремонти и намиране на повреди и къси съединения в ел. инсталации. Може да разчитате на нас в случаи като – изгорял контакт, изгорял кабел на електроуред, имате нужда от монтаж или подмяна на всякакво ел. оборудване във Вашата домашна или бизнес мрежа – смяна или монтаж на ел. табла и разпределителни кутии, монтаж на резервно захранване и UPS устройства, монтаж и смяна на предпазители, релета, деф. токова защита, електромери, осветитвлни тела, монтаж на LED осветление за кухни, за окачени тавани, за шкафове и т.н.
 • Може да разчитате на нас, когато се налага монтаж на електроуреди за вграждане, монтаж на бойлери, перални и сушилни машини, монтаж на уреди за баня.

Подмяна на елементите на ел табло, при неправилно и рисково функциониране?

В общи линии неправилното функциониране на едно ел табло са лесни за разпознаване – таблото издава странни звуци ( жужене на електричество ), токът или някой токов кръг спира често, при включване на голям брой електроуреди токът спира, лампите примигват, често някой предпазител или бушон пада, аномалии в токовите кръгове (кръстоване). Това са все сигнали, които дават индикация, че таблото е сглобено неправилно, има хлабави връзки, някой предпазител е дефектирал или има проблем в ел. контакт, който най-вероятно е за смяна. Ако Ви се случи някой от изброените индикации за проблеми в ел. таблото е важно колкото се може по-скоро да потърсите услугите на електротехник, който на място да извърши определени тестове и даде правилна преценка за същината на проблема. Не изчаквайте, това би довело до сериозни проблеми. Тези проблеми биха могли да бъдат: още по-големи щети по останалите елементи, липса на електричество за определен период от време, изгаряне на електроуред и др.  В случай, че потърсите услугите на нашите електротехници ще получите своевременна и бърза реакция, а Вашият проблем ще бъде решен.

Подмяна и монтаж на най-разнообразни по вид апартаментни ел табла и разпределителни електрически табла

Няма смисъл да изброяваме всички видове електрически и разпределителни табла и само ще се спрем на четирите вида: 1. Апартаментно табло ( съществуват ап. табла за вкопаване и открит монтаж ); 2. Разпределителни табла за външен и вътрешен монтаж ( вкопаване или открит монтаж); 3. Ел табла за открит монтаж (външна среда); 4. Хибридни ел табла ( за вътрешен и външен монтаж). В случай, че желаете монтаж на ел табло във жилището Ви ще е нужно малко апартаментно табло, което има капацитет до 12 предпазителя, то ще Ви бъде напълно достатъчно за един среден, дори голям апартамент. Схемата на апартаментните табла е следната: в таблото се монтира главен предпазител прекъсвач, ДТЗ (не е задължително), автоматични предпазители за всеки токов кръг, шини и гребени (гребените не са задължителни и на тяхно място може да се използват и проводници), релета и електромери (не са задължителни), релета и превключватели на напрежение (не са задължителни). В общи линии апартаментното ел. табло е най-бюджетният вариант. Ако става въпрос за разпределително табло сумата става съвсем друга, но няма да се спираме на схема на разпределителни табла, защото възможнмостите и алтернативите за асемблиране са много. Като цяло разпределителните табла се използват за големи мгогофамилни сгради, офиси, магазини, търговски обекти, стопански сгради и складове. 

Свързване на ел табло към цялата електроинсталация

Свързването на ел таблото към електроинсталацията и тестването на мрежата са процес при, който се отделя най-много време. След всеки монтаж или подмяна на старо ел табло с ново се прави общо тестване, за да се провери функционалността на мрежата. В това число влизат замерване на напрежението и волтажа на всеки токов кръг, като се следи има ли промяна във волтажа на подаваното напрежение и колко е постоянният ток. В 99% от случайте ако електротехниците са си свършили добре работата не се виждат аномалии. 

В случай, че имате нужда и от ел услуги от електротехници за подмяна на дефектирали електрически контакти, или ел контактите, които са неправилно закрепени и излизат от гнездата си и желаете замяна и монтаж на нов ел контакт може да се доверите на нашите услуги. В не малки случаи сме се натъквали на не добри монтажи на ел контакти (слабо натегнати болтове), при което нашите клиенти ни търсят, за да решим този проблем. Оплакванията са за неработещи контакти, при което потребителите остават с впечатление, че самият ел контакт е повреден.

За да се избегнат подобни ситуации, както и рискове, е нужно да използвате услугите на  електротехник, с чиято помощ работата ще бъде свършена по възможно най-качествения начин. Ако не сте убедени в своите възможности не правете сами монтаж на ел контакти. По-добре повикайте електротехник за такъв вид услуги, което ще Ви направи спокойни, че работата ще бъде свършена перфектно.

В сайта eltehnik.eu ще намерите информация за  електроуслугите, които предлагаме. Те касаят електрически инсталации, ел. ключове, ел. контакти, ел. табла, монтаж на електроуреди и всичко останало, което Ви засяга. Професионални електроуслуги по домовете. Имате нужда от ел техник за електро ремонт или монтаж на нова ел. инсталация. Частични или цялостни ремонти на съществуващи електроинсталации в най-разнообразни сгради и помещения. Подмяна на електрически табла, предпазители, ел ключове, ел контакти, осветление и др. Изграждане на цялостни различни по сложност и големина електроинсталации в жилищни апартаменти, къщи, офиси, магазини и бизнес сгради в гр Пловдив и областта. Извършване на външно и вътрешно окабеляване Пловдив

Разполагаме с нужната апаратура и разнообразие от инструменти, който ще използваме в работния процес. Монтажът на ел. ключове за осветление и контакти, няма да ни отнеме много време, което ви позволява да използвате електрическите компоненти, веднага след като напуснем обекта ви.

Електроуслуги по Домовете за гр. Пловдив и Пловдив (област). Монтаж и ремонт на всички видове електро табла, Монтаж на ключове, контакти, бойлерни табла, Led управления и LED осветление. Електроуслуги по Домовете. Монтаж и ремонт на всички видове електро табла и разпределителни табла (монофазен и трифазен ток). Монтаж на външни кабелни трасета 

Имате нужда от строителен или довършителен ремонт? Какви услуги предлагаме и как да се свържете с нас?

Извършваме и професионални строително ремонтни услуги на професионалнониво – нашите ремонтни услуги са на високо, професионално ниво, като на нас може да разчитате за всички видове вътрешни и външни строително-ремонтни услуги – от къртенето и чистенето до довършителните ремонти (швалкловки, боядисване, монтаж на електроуреди, монтаж на ел. контакти, ел. ключове, осветителни тела, изработка и монтаж на кухня, ремонт на баня и др.). Нашите ремонтни услуги включват:

Всички видове Електроуслуги;

Ремонти, монтаж и демонтаж на електрически табла;

Полагане на кабели и кабелни трасета;

Реизграждане или ремонт на електроинсталации;

Изграждане на вътрешни комуникационни мрежи за Enthernet достъп, LAN окабеляване, монтаж на розетки, настройки на суичове и рутери. Монтаж на сървърни шкафове и др.;

Смяна и монтажи на ключове, контакти, предпазители, токоизправители, осветителни тела и др. изделия;

Монтиране на захранващи кабели на електроуреди;

Монтаж на бойлери, перални и сушилни машини

ВиК и Ремонт на баня/тоалетна

Монтаж, демонтаж и ремонт на водопроводни инсталации;

Смяна и монтаж на водосточни тръби;

Демонтаж и смяна на мивки, сифони, смесители, тоалетни чинии и казанчета и др.

Монтаж на вани, душ кабини, душ смесители;

Монтаж на осветителни тела, луни, огледала;

Изграждане на окачени тавани в бани, тоалетни и мокри помещения;

Полагане на стенни и подови плочки;

Поставане на подови настилки и облицовки

Демонтаж на подови настилки и покрития;

Демонтаж на плочки, фаянс, теракот, гранит, мрамор, камък, ламинат;

Нивелация и изправяне на подовите повърхности със саморазливни и циментови замазки;

Изправяне на стени със шпакловки, полагане на мрежи за заздравяване;

Полагане на новите настилки – вътрешни или външни;

Сухо строителство, мазилки и шпакловки, боядисване

Изгражедане на окачен и растерен таван от гипсокартон;

Изграждане на влагоустойчиви конструкции от гипсокартон;

Изграждане на преградни стени от гипсокартон с вата;

Изправяне на стени с гипсокартон чрез лепене или с метални конструкции;

Изграждане на нестандартни вътрешни декорации и зидове чрез конструкции с гопсокартон;

Изграждане на кутии и ниши от гипсокартон, вграждане на луни и скрито осветление в конструкциите;

Изправяне на прозорци и врати с гипсокартон и алуминиеви ъгли;

Шпакловане и боядисване, полагане на нестандартни мазилки

Зидарии, вътрешна и външна изолация

Зидария с плътни тухли единични или четворни;

Зидария с плътни тухли итонг;

Зид на тераси и балкони с плутни тухли или итонг;

Изграждане на вътрешна топлоизолация чрез конструкция с гипсокартон и запълване с топлоизолационни плочи или минерална вата;

Направа на вътрешна топлоизолация чрез лепене на фибрам;

Поставяме всички видове външна изолация – стиропор, неопор или фибран, както и финалните дейности като мазилка, обшивка, грундиране, полагане на мрежа, боядисване.

Ремонт, подмяна и профилактика на ел. инсталации

Частични или цялостни ремонти на съществуващи електроинсталации в най-разнообразни сгради и помещения. Подмяна на електрически табла, предпазители, ключове, контакти, осветление и др.

Проектиране и изграждане на цялостни електрически инсталации

Изграждане на цялостни различни по сложност и големина електроинсталации в жилищни апартаменти, къщи, офиси, магазини и бизнес сгради

Гаранция за добре извършен монтаж и дълга, безаварийна експлоатация

Ще се радвате на една отлично функционираща електроинсталация, която ще бъде експлоатирана много дълго време

Професионални електроуслуги от опитни и квалифицирани електротехници

Извършваме всички видове електроуслуги, независимо дали става въпрос за изграждане на сложна електроинсталация или монтаж на само един контакт:

 • Изграждане на електроинсталации монофазен и трифазен ток (220v . 380v)l
 • Ремонти и монтажи на електрически табла, смяна на авт. предпазители, монтаж на релета за напрежение, електромери;
 • Ремонт и монтаж на ключове, контакти и осветителни тела, led осветление.
 • Отстраняване на неизправности по електрическата мрежа;
 • Окабеляване и прокарване на кабелни трасета (външни и вътрешни) – монофазен и трифазен ток;
 • Смяна и монтажи на елементите от ел. мрежата;
 • Строително ремонтни дейности по електро мрежата;
 • Монтаж на захранващи кабели на електроуреди;
 • Монтаж на бойлери, съдомиялни, перални и сушилни машини;
 • Монтаж на вентилатори за баня;
 • Монтаж на резервно захранване;
 • Монтаж на вътрешно и външно градинско осветление;
 • Електроремонти на общи жилищни сгради

Гарантираме Ви висококачествена работа и изпълнение в кратки срокове на достъпни цени. Комуникацията с нас е изключително лека и приятна!

Имате нужда от ел техник за електро ремонт или монтаж на нова ел. инсталация

Не се колебайте и ни опишете Вашия проект или идея и ние ще се свържем с Вас

Ремонти и монтажи на електрически табла
Окабеляване и прокарване на кабелните трасета (външни и вътрешни)
Смяна и монтажи на елементите от ел. мрежата
Строително ремонтни дейности
Монтаж на захранващи кабели на електроуреди
Монтаж на резервно захранване

Имате нужда от Ел техник?

Copyright © 2024 Електро Услуги Пловдив. Всички права запазени