Електроуслуги по домовете

Ел техници гр. Пловдив. Електротехник по домовете

Пловдив, България

(+359) 899 890 935, (+359) 988 356 268

eltehnik_plovdiv@abv.bg

Z

Ел услуги от опитни електротехници

Z

Ремонт и монтаж на електро и разпределителни табла

Z

Електроремонтни дейности

Z

Проектиране и изграждане на електроинсталации

Z

Ремонт и монтаж на вътрешни и външни ел. табла

Z

Окабеляване и монтаж на захранващи кабели на електроуреди

Z

Монтаж на контакти, ключове, осветителни тела, LED осветление

Електрически и разпределителни табла Пловдив. Монтаж на ел табла, монтаж на разпределителни табла. Ел услуги по домовете. Ел табло Пловдив, монтаж на бойлери и електроуреди Пловдив. Монтаж на ел контакти Пловдив, монтаж на ел ключове Пловдив, монтаж на осветителни тела Пловдив. Изграждане на електроинсталации. Ремонт и подмяна на двупроводна ел инсталация с три-проводна ел инсталация Пловдив. Къртачни услуги Пловдив, монтаж на електрически и разпределителни табла. Професионално изграждане на електроинсталации. Ел техник за ел услуги по домовете

Монтаж на ел. табла, ел услуги по домовете

 

Ние извършваме професионални електроуслуги като: подмяна и монтаж на ел ключове, подмяна и монтаж на ел контакти, монтаж на осветителни тела, монтаж на LED осветление и трафове, ремонт и подмяна на съществуващи ел инсталации, изграждане на нови електроинсталации, ремонт и подмяна на стари ел табла, ремонт и подмяна на разпределителни табла, външно електроокабеляване, подмяна на електрически кабели на електроуреди, къртачни услуги (при изкарване на довпълнителни контакти и ел ключове), демонтаж и монтаж на бойлери, монтаж на готварски печни, монтаж на уреди за вграждане и много др. ел услуги които не сме изброили. При нужда от професионална намеса от квалифициран електротехник не се двуомете, а се свържете с нас.

 

 

Подмяна и монтаж на електрически и разпределителни табла

 

 

Електротехници за гр. Пловдив и област Пловдив

Монтаж на ел. табло Пловдив. Подмяна и монтаж на електрически и разпределителни табла Пловдив.

Търсите надеждно и комплексно решение на досадните електротехнически проблеми – Ние ще Ви помогнем

Предлагаме всички видове електроуслуги, извършваме цялостни и комплесни електроремонти.

 

При технически проблеми е електроснабдяването или имате нужда от електроуслуги в гр. Пловдив потърсете услугите на опитни електротехници в гр. Пловдив. Ние ще Ви помогнем

Ние предлагаме домашни Професионални Електро услуги на територията на област Пловдив по домовете и в търговски помещения

 

Монтаж и свързване на електротабло

 

 

Електрическото табло (апартаментно или разпределително) е предназначено да предпазва и разделя електроинсталацията на отделни токови кръгове. Електрическото табло е главният разпределител на всеки токов кръг. Електрическото табло предпазва от претоварване електрическите уреди, като предотвратяване възникването на къси електрически съединения и неизправности в електро мрежата. Сигурността на хората използващи дадена ел инсталация или уред е от първостепенно значение. Това е причнината напоследък да се въвеждат все повече изисквания към безопасността на електрическите съоръжения, като за целта вече ел инсталациите се изграждат на трижилен принцип (3 проводника). В таблото се монтират специални устройства наречени ДТЗ (дефектнотокова защита). Електрическото табло има много разновидности и различни варианти. Изграждат се разпределителни електрически табла, измервателни електрически табла, електрически табла за управление, етажни електрически табла, силови електрически табла, контролни ел табла, апартаментни ел табла и още много други видове ел табла.

В електрическото табло е поместена, монтирана и свързана ел.апаратурата и автоматиката, които захрабват и управляват цялата електрическа мрежа. При апартаментното ел табло се монтират и свързват електрически автоматични предпазители от съответният клас на действие и мощност, дефектно токови защити с определен ток на действие, релета, контактори и евентуално модулен електромер. Електрическото апартаментно табло се състои от кутия (за вграждане или външен монтаж), шина за закрепяне нd предпазителите (DIN шина), нулева шина, заземителна шина и крепежни елементи. По ел схема за свързване се добавят необходимите предпазители и друга апаратура, без да се променят стойностите и параметрите от предвидените по проект. Както споменахме едно ел. табло отговаря за автоматизацията на цялата мрежа, като не е изключено в по-големи многоетажни сгради да бъдат монтирани и свързани няколко на брой електрически и разпределителни табла. Например в многоетажна семейна къща за входна точка се монтира едно разпределително табло, което играе ролята на входна точка и разпределител на захранването на цялата сграда.

Електрическото табло се свързва по определена, предварително изготвена схема (електрическа схема на свързване), която не бива да се изменя. Въпреки всичко, много често попадаме на променени схеми, използвани различни от показаните мощности, хлабави връзки, неточни предпазители и още куп неправилни неща при свързване на ел табло. Запомнете ел табло -свързване само и единствено от специалист, т.е електротехник с нужната степен на електро безопасност и нужното образование и стаж. Не свързвайте сами своето ел табло, ако не сте специалист в областта и нямате необходимото техническо образувание и защитена степен на безопасност. При свързване на ел таблото се допускат едни и същи грешки. Първата грешка е липсата на ел.схема на таблото. Електрическата схема трябва да е винаги на капака на таблото или някъде до таблото. Друга основна грешка е прехвърлянето на електричеството към предпазителите – ползват се ръчно изработени мостове, а не фабрична медна шина, предвидена за целта. При стягане на шината към предпазителите не се стяга достатъчно и не се повтаря пристягането. Шината се изработва от мед и е необходимо повторно притягане.

Доста често се наблюдава и обръщане на посоката на тока през предпазителите (трябва да се спазва посоката – клема1 и клема 2), без да е съобразена с ел схема и обозначенията на производителя. И не на последно място заземителният проводник не се свързва или поне не се свързва, там където му е мястото. За грешки при свързване на ел табла с ДТЗ няма да говорим, понеже от 10 табла, едва 2-3 работят правилно. На графиката виждате примерна схема за свързване на ел табло.

Ние предлагаме доставката на ел табла след предварителен оглед. Извършваме подмяна на апартаментно ел. табло, монтаж на ел табло/табла за многофамилни сгради, монтаж на ел, табла с автоматични предпазители, доставка и монтаж на електромери и други услуги от професионалните ни електротехници.

Цени за монтаж на елементите по таблото и самата кутия на апартаментното или разпределителното табло варира от 120лв-500лв в зависимост от вида и предназначението на таблото. Най-често цената на монтаж на ел. табло (апартаментно) е около 120-180лв. Нашите електротехници изсършват подмяна и монтаж на ел табла, подмяна на старо ел. табло, подмяна на апартаментно ел. табло, ремонт на стълбищно осветление, монтаж на външни електрически табла, външно окабеляване и др. електроуслуги. Разполагаме нужната техника и апаратура за всякакъв тип електроремонти. Извършваме монтаж на домакински електроуредикато аспиратори, бойлери, печки, фурни, котлони, перални машини, вентилатори за баня, конвектори и др. Извършваме и подмяна на захранващи кабели на електроуреди.

 

Професионални електроуслуги от квалифицирани електротехници Пловдив. Нашите услуги:

Ремонти и поправка на електроинсталации, вик монтаж и ремонт на захранващи кабели на електрически уреди, откриване на късо съединение, ремонт на ел инсталация при прекъсване на тока в цялото жилище Пловдив, подмяна на изгорял контакт и повреден ел ключ или превключвател, подмяна на ел контакти при липса на ток в контактите, ремонт на ел табла при излизане на искри – пушек от таблото, електроуреди или контакти, монтаж на бойлери. В случай, че имате нужда от отстраняване на електрически проблеми веднага се свържете с квалифициран ел техник Пловдив – Ние ще Ви помогнем!

Разполагаме с ел авариен екип, които ще откликне своевременно на Вашия проблем.

– Ремонт и монтаж на ключове, контакти и осветителни тела

– Отстраняване на повреди по ел. таблото

– Откриване не Електро аварии

– Отстраняване на късо съединение в дома

– Смяна и монтаж на автоматични предпазители, винтови бушони

– Смяна и ремонт на апартаментни електрически табла

– Монтаж и ремонт на ел. уреди

– При монтаж на електрически уреди от нас ще ви важи гаранцията!

– Доставка и подмяна на електрически бойлери

– Монтаж на абсорбатори

– Ремонт на електро инсталации

– Монтаж и ремонт на ел. табла

– Монтаж и ремонт на уреди за вграждане

– Монтиране на захранващ кабел на готварска печка

– Аварийно пускане на захранването

– Ремонт на бойлери Пловдив

– Смяна на ключове и контакти

– Аварийни електро услуги Пловдив

– Ремонт на електроинсталации

– Ремонт и монтаж на скрито осветление, лунички

– Смяна на ел. табло Пловдив

– Ремонт на електрическо табло

– Смяна на дефектно токова защита

– Инсталиране на бойлер, пералня, миялна и друга бяла техника

– Свързване на готварски печки, керамични котлони, фурни, бойлери и друри ел уреди

– Монтаж на прожектори, сензори за движение

– Монтаж на ел табло и автоматични предпазители в Пловдив

– Поправка на бойлери, перални и друга бяла техника

Проектираме и изграждаме сигурни и добре структурирани електроинсталации във всякакви помещения, дворни места и външни обекти

Нашият екип от опитни електротехници извършва всички видове електроуслуги и електроремонти в зависомост от спецификата. От нас ще получите изключително навременна и професионална помощ за всякакъв тип електроуслуги:

 • Изграждане на комплексни електроинсталации в домове, къщи, офиси, магазини и бизнес сгради
 • Ремонт и подмяна на съществуващи електроинсталации, подмяна на елементите й или разширяването й;
 • Ремонти, монтаж и подмяна на електрически табла;
 • Изграждане на вътрешни комуникационни мрежи за Enthernet достъп, LAN окабеляване, монтаж на розетки, настройки на суичове и рутери.
 • Монтаж на сървърни шкафове и др.;
 • Смяна и монтажи на ключове, контакти, предпазители, токоизправители, осветителни тела, LED осветление и др. изделия;
 • Монтиране на захранващи кабели на електроуреди;

Електроинсталацията е един от основните елементи на всяка сграда. Затова е изключително важно тя да бъде изградена качествено и професионално от компетенстни ел. техници. Електро инсталациите, ВиК инсталациите и водоснабдяването са основните структурни елементи в една сграда, след тяхната реализация се полага всичко останало.
При изграждането на една нова електроинсталация е много важно да си представите и какво точно желаете – целия Ваш дом с обзавеждането, аксесоарите и електроуредите, за да можете да определите къде ще бъдат всички консуматори на електричество – осветителни тела (полюлеи и плафони, лунички, стенни аплици, скрито осветление , осветление на огледалото в банята, терасите и т.н.), всички електроуреди (печки, перални, климатици, хладилници, контакти и ел. ключове и контакти около кухненския плот, led осветление, аспиратор, контакти на терасата и др.) и всички допълнителни захранвани уреди (като захранване на душ кабината, вентилатор в банята, рутер или суич за приемане на интернета, отопление в банята, захранване за алармената инсталация, ел. контакти и т.н.), така че ел. инсталaцията да се планира и изгради по най-правилния и ефективен начин за Вашите нужди. Ето защо е от изключителна важност предварително да се планира разположението на всеки елемент от електропреносната мрежа и пътят на кабелните трасета.

За да постигнем отличен ефект, извършваме прецизно планиране и оразмеряване преди изграждането на ел. инсталацията, така че тя да съдейства за правилната работа на всички консуматори в съответните помещения на сградата. За целта използваме висококачествени материали, кабели и инструменти, с чиято помощ постигаме крайната цел, а именно сигурна и функционална електроинсталация, която да бъде преди всичко и безопасна.

Нашият екип от електро техници консултира внимателно нашите клиента преди започването на проекта, и по време на реализацията му, за да имат те представа какво би било най-удачно за тяхните нужди.

ЕЛ УСЛУГИ В ПЛОВДИВ- ГАРАНТИРАНО КАЧЕСТВО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ ОТ КВАЛИФИЦИРАНИ И ОПИТНИ ЕЛЕКТРОТЕХНИЦИ

Проектиране, изграждане и поддръжка на цялостни електроинсталации за Вашият дом, бизнес и търговски помещения. Професионален ремонт и монтаж на всякакъв тип електроинсталации

Ако наскоро сте закупили нов дом, препоръчваме да планирате цялостна електрическа проверка, за да сте сигурни, че вашата електроинсталация отговаря на всички съвременни изисквания. Екипът ни (www.eltehnik.eu, www.eluslugi.bg, www.elektrotehnik-plovdiv.com) ви предлага цялостни Електро решения и Ел услуги за дома и офиса Ви за Пловдив и региона. Предотвратите бъдещи и потенциални, застрашаващи имота и живота ви повреди, като се свържете с нашите Ел техници. Гарантирането на безопасността на вашето семейство е най-важната част от нашата работа, затова и нашите услуги се изпълняват професионално. Екипът ни е изграден от висококвалифициран и изключително добре технически подготвен екип, който е на ваше разположение и в почивните дни. На нас може да разчитате при всякакъв вид електроповреди и аварии, реагираме в рамките на деня!

Каквато и необходимост от Ел услуги да имате (вкл. и повреди по ел инсталацията), не се колебайте да се свържете с нас, държим на това да ви предоставяме максимално качество на достъпни и реални цени на територията на град Пловдив и региона. Можем да ви бъдем от голяма полза в следните електроуслуги:

 • Ел ремонти (от всяко естество);
 • Изграждане и ремонт на Ел инсталации (в Дома или стопански обект);
 • Ремонт и профилактика на Ел инсталации;
 • Ремонт на Ел табло, подмяна на елемнтите от домашни ел табла, както и разпределителни табла;
 • Монтаж на електроуреди (бойлери, съдомиялни, перални, вентилатори за баня, конвектори и др.);
 • Инсталация и ремонт на осветителни тела, LED осветление и трафове;

Малка част от наши Електропроекти

Изграждане на Ел. инсталация

Проектирахме и изградихме цялостна електроинсталация в двуетажна къща (10 стаи, 2 бани, 2 тоалетни, сервизни помещения, гараж, дворно електроизграждане). Монофазен и трифазен ток.

Изграждане на Ел. инсталация

Проектирахме и изградихме цялостна електроинсталация в магазин. Монофазен и трифазен ток.

Ел. инсталация във вила

Проектирахме и изградихме цялостна електроинсталация в едноетажна къща (5 стаи, 1 бани, 2 тоалетни, сервизни помещения и гараж, дворно електроизграждане). Монофазен и трифазен ток.

Ел. инсталация в къща

Проектирахме и изградихме цялостна електроинсталация в еднофамилна къща (6 стаи, 2 бани, 2 тоалетни, сервизни помещения и гараж, дворно електроизграждане). Монофазен и трифазен ток.

Ел. инсталация в бизнес сграда

Проектирахме и монтирахме цялостно електроинсталация в бизнес сграда + основен ремонт в цялоата сграда.

Ел. инсталация в жилище

Електроинсталация в апартамент, ВиК и основен ремонт на цялото жилище.

Електротехник Пловдив. Ние ще Ви помогнем, когато:

 

 

Проектиране на ел. инсталации и структурно окабеляване

Уменията на един професионален електротехник не се свеждат само до дребни електроремонти или подмяна на електрически табла, ел контакти и ключове. Професионалният електротехник трябва да притежава умението да проектира електроинсталации – от малки домашни електромрежи, до сложни и обемисти комплексни електроинсталации за бизнеса. В това число влизат и умения за мрежовото окабеляване и инсталирането на мрежово оборудване като рутери, суичове, сървъри и т.н. Нашите знания и професионален опит в електротехниката и мрежовата инфраструктура са били от полза на много наши клиенти, които са се доверили на нашият екип от електротехници.